سخنرانی سید محمد بیاتیان با موضوع «عملکرد دولت یازدهم»
امروز انجام می‌شود؛
سید محمد بیاتیان، نماینده مجلس تهران و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت امروز با موضوع «عملکرد دولت یازدهم» در دفتر تحکیم وحدت به سخنرانی می پردازد.
ارسال نظرات