تشکیل کمیته‌ای برای تعیین چارچوب پایان‌نامه‌ها/ جزئیات رسیدگی به تخلفات علمی
رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم اعلام کرد
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم مهمترین دلیل در تخلفات پایان‌نامه‌ای را نبود چارچوب مناسب در بحث پایان‌نامه‌ها دانست و گفت: در این راستا کمیته‌ای جهت تدوین چارچوب برای پایان‌نامه‌ها در وزارت علوم تشکیل شده است.
ارسال نظرات