تحویل نامه اعتراضی کمیته دانشجویی حمایت از مردم غزه به سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی+ فیلم و متن نامه
صبح امروز و با حضور دانشجویان صورت گرفت؛
نامه اعتراضی کمیته دانشجویی حمایت از مردم غزه که از صبح امروز با حضور صدها دانشجو و خبرنگار در برابر سفارتخانه‌‌های ترکیه و پاکستان برگزار شده، به نمایندگان این سفارتخانه‌ها تحویل داده شد.