اجرای مصوبه جنجالی!
بدهی بانک مرکزی با درآمد تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد پرداخت می‌شود
مشابه مصوبه دولت دهم برای تسویه بدهی ۷۴هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی از محل تفاوت تسعیر ارز مرجع و مبادله‌ای که با اصرار دولت یازدهم لغو شده بود، این بار با رقم ۴۰هزار میلیارد تومان در لایحه رفع موانع تولید دولت یازدهم تکرار شد.
ارسال نظرات