نگاه مردسالارانه بی بی سی به ازدواج سفید
مرد هیچ احساس مسئولیتی در مقابل عواطف زن نمی کند و به راحتی و بدون پرداخت هزینه ای از دختر جدا شده و رابطه با دختر دیگری را آغاز می کند. در اینجا باید از گزارشگر بی بی سی سوال شود که آیا در این اتفاق حقوق زنان پایمال نمی شود؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار