تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به کجا رسید؟‬
در حالی که نمایندگان مجلس اعلام کردند تا نیمه آبان گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به مجلس ارائه می شود اما گرد فراموشی بر پرونده تحقیق و تحفص ریخته شد.
ارسال نظرات