حرکت چراغ خاموش یک پدیده زیرزمینی/ "ازدواج سفید" چگونه در جامعه رواج یافت؟
لزوم توجه نهادهای نظارتی به مسئله هم خانگی دختران و پسران؛
ازدواج سفید این واژه در ابتدا برای مردم و مسئولین نامانوس و نا آشنا بود،ولی با گذشت زمان کم کم مردم و مسئولین با این واژه نه تنها آشناشده ، بلکه آن را در برخی از لایه های اجتماعی مشاهده کردند.درصد بالای دانشجویان غیر بومی در استان های مختلف کشورمامن و محفلی خوبی برای وقوع این ماجرا است.
ارسال نظرات