جزئیات برکناری خواهر زاده رئیس بنیاد شهید!
آنگونه که برخی از مطلعین از موضوع برکناری مدعی شده اند آقای (م-ص) به دلایل امنیتی بازداشت بوده و همین امر موجب شد تا بنیاد شهید فردی که به لحاظ سنی، تجربه کاری و مدیریتی و تخصصی صلاحیت بودن در سمت معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران کل کشور را نداشت از سمت بر کنار کنند.
ارسال نظرات