تیم پومسه میکس از رسیدن به فینال باز ماند
خبرنگار اعزامی به گوانگجو- ۴۸
تیم پومسه میکس دانشجویان در مرحله ماقبل فینال دهم شد و از صعود به فینال باز ماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار