روحانی: نقد آزاد است اما اجازه نمی‌دهم کسی به امید مردم صدمه بزند/ آغاز اقدامات ایران همزمان با لغو تحریم‌ها