خبر ساعت ۸ را به زبان طنز در هشتک ببینید
دهمین شماره بسته خبری "هشتک"، روایتی طنازانه از رویدادهای خبری روز منتشر شد.