شهادت مدافع حرم عضو بسیج جامعه پزشکی
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ضمن اشاره به حضور پررنگ جامعه پزشکی در دفاع از حریم کشور و حرم اهل بیت (ع) از شهادت عضو بسیج جامعه پزشکی طی روزهای گذشته خبر داد.
ارسال نظرات