نظر مقام معظم رهبری در مورد دوچرخه سواری بانوان در حضور نامحرم منتشر شد
در پی نسبت دادن فتوای غلط توسط یک مقام دولتی
رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتایی درباره دوچرخه سواری بانوان، نظر خود را پیرامون این مساله بیان کردند.
ارسال نظرات