مادر و دو دختری که جیب بری می‌کردند به دام افتادند
یک مادر و دو دخترش به اتهام سوابق متعدد جیب بری در اتوبوس های شهری هرکدام به ۴۰ سال زندان و تبعید محکوم شدند.
ارسال نظرات