حداکثر زمان افتتاح پیاده راه ۱۷ شهریور یک ماه اعلام شده است
ابوالفضل قناعتی:
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران درخصوص زمان بازگشایی پیاده راه ۱۷ شهریور توضیحاتی را ارائه کرد.
ارسال نظرات