تردد دوچرخه سواران در بزرگراههای شهری ممنوع است/ برخورد با تخلفات دوچرخه سواران
سردار تقی مهری:
رئیس پلیس راهور گفت: اگرچه برای دوچرخه سواران اعمال قانون کامل وجود ندارد اما با تخلفات آنها نیز برخورد می شود.
ارسال نظرات