توضیح عباس جدیدی درباره وساطت برای آزادی خواننده زیرزمینی
خبر آزادی خواننده زیرزمینی از زندان، با وساطت و پادرمیانی عباس جدیدی، فضای مجازی را پر کرده است.
ارسال نظرات