برای بی‌تدبیری مسؤولان «صدقه» بدهیم!
نكته اما اينجاست كه جايگاه «تدبير» در اين وقايع پس كجاست؟ آيا مي شود هر آنچه بر وفق مراد ما رخ دهد نتيجه تدبير و كار و زحمت ما باشد و هر آنچه خلاف آن نتيجه قضا و قدر الهي و نحوست ماههاي حرام و ....؟
ارسال نظرات