باید فرآیند آموزش در کشور تغییر کند/ گسترش مراکز علوم و فناوری برای پیشرفت کشور ضروری است
در ششمین همایش ملی موزه علم و فناوری مطرح شد
ششمین همایش ملی موزه علم و فناوری امروز در موزه ملی ایران برگزار شد.
ارسال نظرات