نگاه منصفانه...
نگاهی به مواضع و رفتار سیاسی عبدالله شهبازی در فتنه اخیر؛
عبدالله شهبازي مورخ شهير و نويسنده كتب ارزشمند «زرسالاران يهود» که در فتنه اخير، راهي بجز ملت و رهبري در پيش گرفت، به اين پرسش جواب نمي دهد كه چگونه منتقد روچيلدها و شبكه جهاني يهود با رسانه ايشان مصاحبه مي كند و تنها به بيان برخي توجيهات مي پردازد.
ارسال نظرات
captcha