فیلم/ تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم برای کمک به آواربرداری پلاسکو