فیلم ویژه/ جزئیات منتشر نشده حادثه پلاسکو از زبان آتش‌نشانی که در بلندترین نقطه ساختمان بود