«تقلب علمی» یکی از مدیران علمی رده بالای دولت یازدهم
یک ژورنال معتبر علمی مدعی شد
یک ژورنال معتبر علمی بین‌المللی مدعی تقلب علمی یکی از مسئولان علم و فناوری رده بالای دولتی کشور شد.
ارسال نظرات