تشکیل شبکه تشخیص درمانی برای بیماران مبتلا به نقص ایمنی/ سمینار نقص ایمنی برگزار می‌شود
رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی خبر داد
رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی با اشاره به برگزاری سمینار نقص ایمنی در اردیبهشت‌ماه گفت: یکی از اهداف برگزاری سمینار ایجاد یک شبکه تخصصی درمانی بیماران نقص ایمنی برای تشخیص بهتر و کمک به این افراد می باشد.
ارسال نظرات