رئیس دفتر نماینده ایذه هم در میان شهدا شناسایی شد
بعد از مفقود شدن رئیس دفتر نماینده مردم ایذه و باغملک در تهران، پیکر وی در میان شهدای حادثه تروریسی امروز مجلس شورای اسلامی شناسایی شد.
ارسال نظرات