واکنش محمد امامی به شایعه خروجش از کشور: از موفقیت بخش خصوصی ناراحتند
محمد امامی تهیه‌کننده شهرزاد درباره شایعه فرارش از کشور گفت: این خبر کذب محض است. من ایران هستم و کار می کنم .
ارسال نظرات