روز داوود و سرنوشت جالوت
تقریباً نمی‌توان هیچ مسئله مهم سیاسی و امنیتی را در منطقه جنوب غرب آسیا (به تعبیر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، خاورمیانه) طی ۷۰ سال اخیر در نظر گرفت و ردپایی از مناقشه فلسطین در آن نیافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار