پیامدهای منطقه‌ای ولیعهدی محمد بن سلمان در عربستان
محمد بن سلمان نشان داده است که در عرصه سیاست خارجی بی‌پروا و بسیار ریسک‌پذیر است. به همین دلیل ولیعهدی وی باعث تغییراتی در برخی از پرونده‌های منطقه‌ای خواهد شد.
ارسال نظرات