ازدواج سفید؛ آزادی یا بی مسئولیتی؟
زنگ هشدار برای ازدواج سفید به صدا در آمده است، این ازدواج که همخوانی با عرف و شرع جامعه ایرانی ندارد بنیان خانواده را زیر سوال برده است.
ارسال نظرات