پشت پرده خبر ادعایی انفجار تروریستی یازدهم محرم در بحرین
در مورد خبر ادعایی وقوع انفجار تروریستی در روز یازدهم محرم در بحرین باید پرسید پشت پرده این خبر چیست و انتشار آن به نفع چه کسی است؟
منبع: مهر
ارسال نظرات