خاطراتی از نوحه خوانی به همراه حاج همت و حاج احمد متوسلیان در حرم حضرت زینب (س)
منصور نورایی بیان کرد
بعد ۲۰ روز، اعلام کردند حاج‌احمد متوسلیان با حاج داوود می‌خواهند شما را به لبنان ببرند. همراه شهید همت، شهید رستگار و چند نفر دیگر یک تیم شدیم و رفتیم. اول کار به سوریه و زیارت حرم حضرت زینب (س) رفتیم.
ارسال نظرات