قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب‌، رشوه‌، اختلاس، سرقت‌، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی و ... گرفته و به صاحب حق رد کند.
ارسال نظرات