چرا از بی اخلاقی‌های رخ داده در تبریز تمجید شد؟
کمیته ماست مالی اخلاق!
حالا باید نگران باشیم که در دیگر شهر‌ها نیز اتفاقات مشابه رخ ندهد چراکه ظاهرا نه تن‌ها خبری از برخورد با بی اخلاقی‌ها نیست بلکه فشار‌ها می‌تواند باعث شود از آن‌ها تقدیر نیز صورت بگیرد!
ارسال نظرات
آخرین اخبار