محرم با اپلیکیشن‌های موبایلی
معرفی ۴ اپلیکیشن ویژه ایام محرم؛
محرم امسال هم از راه رسید و دیگر آرام آرام صدای عزاداران حسینی در کوچه و خیابان‌های جای‌جای ایران طنین انداز می‌شود. به همین مناسبت گزارشی از معرفی اپلیکیشن ها‌ی ویژه ایام محرم را برای شما فراهم کرده ایم.
ارسال نظرات