روز پنجم صفر؛ شهادت حضرت رقیه(س) در خرابه‌های شام
حسینیه دانشجو |
روز پنجم ماه صفر مصادف است با روز شهادت حضرت رقیه (س) در خرابه شهر شام. کودکی که هنوز انگار صدای درخواست پدر از سوی وی، در کوچه پس‌کوچه‌های تاریک تاریخ بشری به گوش می‌رسد.
ارسال نظرات