زبان نقاشی
کد خبر: ۷۹۶۹۰۰
نقاشی کودک یک پیام است و آنچه را که او نمی تواند به لفظ در آورد به ما انتقال می دهد. درک زبان نقاشی کودکان اطلاعات ارزنده ای در اختیار همه کسانی قرار می دهد که خواهان درک و دریافت راز و رمز جهان کودک هستند.کودک همه مسائل زندگی خود را به واسطه نقاشی به تجربه در می آورد،خود را می آزماید و "من" خویشتن را بنا می کند. خطوط ترسیمی،انعکاسی از دنیای هیجانی اوهستند و نقاشی به تنهایی به منزله جهانی است که به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی های کودک،متحول می گردد.همه پرسش های پنهانی،شادی ها ، اضطراب ها ، عشق ها و ترس های کودک در نقاشی بازیافته می شود. کودک الفاظی را برای بیان احساس خود در اختیار ندارد و نقاشی از راه راز و رمزهایی مانند خورشید،آب، درخت،خانه و آدمک بدون هیچ قید و بندی به جای او سخن می گوید.نقاشی در فراسوی لذتی که برای کودک ایجاد می کند آشکار کننده تمامی شخصیت اوست،اگر بتوانیم این پیام را درک کنیم خواهیم توانست روابط خود را با کودک غنی سازیم و راه را بر تحقق نیروهای بالقوه و حفظ تعادل عاطفی وی بگشاییم.(این گزارش به مناسبت هفته ملی کودک در روستای چم گز از توابع شهرستان پلدختر استان لرستان و با همکاری انسیه حیدری روانشناس بالینی عکاسی شده است و از کودکان خواسته شده بود که تصویری از خودشان را ترسیم کنند.)
عکس: تهمینه رحمانی
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
گزارش خطا
ارسال نظرات