نگرانی نوچه‌های ترامپ از آینده سیاسی خود
وضعیت در کاخ سفید عجیب شده. بولتون از قطع دسترسی به توئیترش می‌گوید و شایعه استعفای پمپئو با وجود تکذیب شدن، هنوز کم رنگ نشده است.
ارسال نظرات