رژیم صهیونیستی در آذربایجان، چه رفتاری با روحانیت شیعه دارد؟
یادداشت/
این سنت و رویه در پیش گرفته شده در قبال رهبران و فعالان حزب اسلام جمهوری آذربایجان، در واقع نتیجه ناگزیر همان سیاست "رفع نگرانی از صهیونیست‌ها" است و هیچ توجیه عقلی و منطقی ندارد.
ارسال نظرات