کرونا ویروس تاجدار!
یادداشت/
گویی خدای منان تمدن پوشالی و منحط غرب را به چالش کشیده تا پوچی آن را به مردم جهان نشان بدهد.
ارسال نظرات
captcha