رصد ماهواره نور در سایت های جهانی ردیابی ماهواره
فیلم|
ماهواره نور چهارشنبه ۳ اردیبهشت توسط سپاه پاسداران به فضا پرتاب شد و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار