لطفاً قیاس به نفس نفرمائید!
یادداشت/
یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم، پیگیری فساد اقتصادی برخی از مدعیان اصلاحات و از جمله فساد مالی نزدیک به۸۰ تن از نمایندگان کنونی مجلس خواهد بود. یکی از انگیزه‌های این طیف در حمله پیشاپیش به مجلسی که هنوز تشکیل نشده، می‌تواند حاشیه سازی برای فرار از پیگرد قانونی باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :