تظاهرات حامیان ترامپ در «تمسخر» جورج فلوید
فیلم|
یکی از حامیان ترامپ روی گردن یکی دیگر زانو زده تا قتل جورج فلوید را به تمسخر بگیرد!
ارسال نظرات