بلایی که کرونا بر سر نظام سرمایه‌داری آورد
فیلم|
هنوز بحران کرونا به پایان نرسیده ولی حالا پرسش اصلی این است که آیا نظام سرمایه داری می‌تواند در آینده دوام بیاورد؟!
ارسال نظرات