آینده معلوم برجام در کاخ سفید
فیلم|
روایت کارشناس تلویزیون سعودی از آینده برجام: در آمریکا چه "بایدن" بیاد و چه "ترامپ" بماند برجامی درکار نخواهد بود.
ارسال نظرات