تکذیب شایعه کمک آیت‌الله سیستانی به ایران برای مقابله با کرونا
کمک آیت‌الله سیستانی به ایران برای مقابله با کرونا تکذیب شد.
ارسال نظرات