چطور ترامپ سیاست خارجی آمریکا را نابود کرد؟
نشریه آمریکایی فارین افرز؛
نشریه آمریکایی فارین افرز در تحلیلی به ضربات جبران‌ناپذیر ترامپ به سیاست خارجی آمریکا پرداخت و انتخاب دوباره او را به معنای پایان نظم جهانی ۷۵ ساله دانست.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار