دروغگویی کارشناس اینترنشنال در روز روشن
کارشناس اینترنشنال در راستای تخریب روابط ایران و عراق مدعی شد که هیچ مقام عراقی ترور شهید محسن فخری‌زاده را محکوم نکرده است.
ارسال نظرات