پاسخ رحیم پورازغدی به میزان حقوق و دریافتی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی
حسن رحیم پورازغدی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی درباره میزان حقوق و دریافتی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی پاسخ داده است.
ارسال نظرات