مصدومیت شدید سردار آزمون از ناحیه مچ پا
مهاجم ایرانی زنیت در دیدار تدارکاتی زنیت مقابل اورال در اردوی امارات دچار مصدومیت شدیدی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار