مثل پدران| مجوعه تصویرسازی ریشه تاریخی انقلاب اسلامی در هویت ایرانی
کد خبر: ۹۱۱۶۱۷
آنچه در این تصاویر آمده نمایشی از هویت تاریخی ملت ایران است که در انقلاب اسلامی و ثمراتش مرتبط شده وبه اوج رسیده است. 'مجموعه مثل پدران' نمایشی از انقلاب اسلامی به مثابه آینه تمام نمای هویت ایرانیان مسلمان و عصاره فضایل ملت ایران در طول تاریخ است.
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۹
گزارش خطا
ارسال نظرات